Regionalne przedstawicielstwa Wspólnoty funkcjonują obecnie w 9 choragwiach ZHP. Każdym przedstawicielstwem kieruje Przedstawiciel Wspólnoty na daną chorągiew - instruktor powołany przez Przewodniczącego na wniosek środowiska.


Do zadań przedstawicielstw należy: