files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/ruchr.jpg
Ruch

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich jest najstarszym, największym  i najprężniejszym ruchem programowo-metodycznym w ZHP. Powstała 12 maja 1991 roku. Skupia drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, gromady zuchowe, kręgi instruktorskie i szczepy z całej Polski oraz skautów z Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii (w przeszłości również z Litwy, Łotwy, Estonii i Węgier) – razem kilka tysięcy osób w ponad 300 jednostkach. Działa przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej  w Olsztynie.

Celem działania „Wspólnoty” jest wzajemne wspieranie się przez drużyny, które chcą wzbogacać swój program o wartościowe, atrakcyjne działania z dziedziny wychowania patriotyczengo i obywatelskiego.

Formą naszego śródrocznego działania jest współzawodnictwo o Tytuł Drużyny Grunwaldzkiej i Odznakę Grunwaldzką, przyznawane drużynom co roku przez Naczelnika ZHP za wykonanie różnorodnych zadań.


files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/programr.jpgProgram

Każdy, kto zetknie się ze Wspólnotą, może korzystać z jej bogatego dorobku programowego: w ciągu dwudziestu lat swojego istnienia Wspólnota stworzyła i opublikowała wiele propozycji programowych, poświęconych rozmaitym tematom: życiu polskiego rycerstwa, kulturze języka polskiego, pracy z bohaterem, poszukiwaniu śladów przeszłości w najbliższym otoczeniu. Dziś są one udostępniane jako gotowe pomysły na harcerskie działania: zbiórki, cykle zbiórek, programy obozów, biwaków, kursów itp.


Obecnie we Wspólnocie realizowany jest 3-letni program wychowania patriotycznego i obywatelskiego, oparty na 3 głównych filarach. Są nimi:
  • poznawanie, pielęgnowanie i popularyzacja dziedzictwa narodowego, z bogactwa którego czerpiemy inspirację, motywację i siłę do działania;
  • samorozwój, tj. inwestowanie w siebie, rozwijanie wiedzy i umiejętności w wybranych dziedzinach, zdobywanie specjalistycznych uprawnień, dzięki czemu stajemy sie bardziej przydatni Polsce i innym ludziom;
  • aktywność obywatelska, która pozwala nam zostawić świat lepszym, niż go zastaliśmy.

 
Metodyka


Wspólnota wytworzyła własne szczególne instrumenty metodyczne. Najważniejszym  jest Znak Zawiszy, przyznawany harcerzom i instruktorom przez rady drużyn grunwaldzkich za doskonalenie swojego charakteru w duchu dzielności i prawości oraz dążenie do zgodności własnych słów z postępowaniem. Ponadto w drużynach grunwaldzkich korzystamy ze specjalnych sprawności, m. in.  „Rycerz Zawisza Czarny” (dla zuchów) oraz „Sulima” (dla harcerzy). Instruktorzy mają swoją Grunwaldzką Odznakę Instruktorską.


files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/zlotr.jpgGrunwaldzkie lato

W lipcu każdego roku bierzemy udział w Zlocie Grunwaldzkim - największej dorocznej imprezie harcerskiego lata. Zlot jest niepowtarzalnym spotkaniem ponad tysiąca harcerzy z całej Polski (i spoza jej granic), a także okazją do uczestnictwa w wielu ciekawych zajęciach z różnych dziedzin - od historii i tradycji rycerskich, poprzez kulturę, rozwój intelektualny i duchowy, po sprawność fizyczną. Na Zlocie każdy znajduje dla siebie coś interesującego. Zajęcia są tak różnorodne, jak nasze drużyny - bo to drużyny grunwaldzkie przygotowują i prowadzą zlot. Kulminacją imprezy jest coroczne wręczenie drużynom odznak grunwaldzkich przez Naczelnika ZHP oraz udział w rekonstrukcji bitwy i wielkie harcerskie świętowanie w miasteczku zlotowym.

Tym, co wyróżnia nasze Zloty wśród innych harcerskich imprez jest niepowtarzalna atmosfera. Osoby spoza Wspólnoty, które do nas trafiają, podkreślają zgodnie, że czują się jak w wielkiej rodzinie, działającej zgodnie z dewizą Ruchu: „Nieważne, skąd przychodzisz – ważne, czego chcesz wspólnie z nami dokonać”.

files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/rajdr.jpgW ostatnich latach Zlot Grunwaldzki jest bezpośrednio poprzedzany przez Rajd Grunwaldzki - 5-dniowe ogólnopolskie przedsięwzięcie turystyczne, nie tylko dla harcerzy. Uczestnicy mają do wyboru wiele tras - dla piechurów, rowerzystów, kajakarzy i miłośników kolei - przygotowywanych przez starannie wybrane środowiska harcerskie z całej Polski. Trasy prowadzone są w różnej konwencji fabularnej: od RPG w klimacie rycerskim albo komiksowym ("Kajko i Kokosz"), poprzez poszukiwania i zagadki w stylu Indiany Jonesa, po survivalowe wyprawy dla prawdziwych twardzieli.Rajd Grunwaldzki i Zlot Grunwaldzki mogą być traktowane jako zupełnie  niezależne propozycje, ale połączone ze sobą dają 11 dni letniej, harcerskiej przygody w świetnym wydaniu. To ciekawa oferta nie tylko dla jednostek, które nie organizują samodzielnie akcji letniej, ale również dla tych, którzy obozują w lipcu - wiele drużyn tak planuje obozy, żeby ich część spędzić właśnie na rajdowych i zlotowych harcach.


files/polskamyslaca/grunwald-obrazki/dajer.jpgCo nam daje Wspólnota?

Uczestnictwo we Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich to przede wszystkim:

  • kontakt z harcerskimi przyjaciółmi z całej Polski,
  • wymiana doświadczeń, pomysłów, uczenie się od innych,
  • możliwość wzbogacenia programu drużyny o ciekawe, dobrze przygotowane propozycje programowe,
  • urozmaicenie akcji letniej udziałem w Rajdzie Grunwaldzkim i Zlocie Grunwaldzkim.